زندگی نامه جنرال قونسل

جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در نیویارک - ایالات متحده امریکا

زندګی نامه آقای ذلګی سجاد

جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در نیویارک - ایالات متحده امریکا

ذلگی سجاد جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در نیویارک – ایالات متحده امریکا است. ایشان قبلاً بحیث رئیس دفتر جلالتمآب وزیر امور خارجه، معاون تحریرات ریاست دفتر، مشاور حقوقی جلالتمآب وزیر امور خارجه، وکیل مدافع و استاد دانشگاه کار کرده است.
در گستره اکادمیک آقای سجاد تا دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل تحصیلات عالی دارند و نوشته های ایشان در بخش های مختلف حقوقی در نشریات معتبر داخلی افغانستان به چاپ رسیده است.
زادگاه وی شهر کابل بوده و منسوب به یک خانواده منور و متدین می باشد، وی متأهل بوده و دارای دو فرزند پسر می باشد.